Servis DPF filtera

DPF (filter čestica čađi) ugrađen je na većini modernih automobila sa dizel motorima.
Kao vozač sigurno znate da je potrebno vršiti redovan servis na motoru automobila.
Da li znate da kontrolom i jeftinim preventivnim merama održavanja možete i do 2 puta produžiti radni vek i sprečiti skupe popravke DPFa?

U slučaju da je substrat (saće) DPF filtera oštećeno (postoji pukotina, polomljeno je, oštećeno nestručnim pranjem i slično) potrebno je ugraditi novi DPF.

Cena novog zamenskog DPFa kreće se od 480 EUR pa do 1.500 EUR. DPF filter moguće je i reparirati ugradnjom novog substrata (saća). Cena ove reparacije kreće se od 150 do 450 EUR.

Šta je DPF filter i kako radi?

DPF (diesel particulate filter) je filter čestica čađi koje emituju dizel motori u procesu sagorevanja goriva. Kod francuskih proizvođača Peugeot i Citroen ovaj filter nosi skraćenicu FAP ali u suštini radi se o istoj tehnologiji obrade izduvnih gasova uz dodatak Eolys tečnosti. Proizvođači automobila ugrađuju DPF od početka 2000tih a od 2009 postao je obavezan na svim dizelašima.

DPF šema prikaza rada

Ako jako uprostimo objašnjenje rada DPFa bi bilo ovako. Unutar metalnog kućišta DPFa nalazi se keramički substrat (saće).
Ovaj substrat je sačinjen od velikog broja kanala (rupa) čiji su krajevi zatvoreni. Izduvni gasovi slobodno prolaze ali se čestice čađi zadržavaju na površini kanala filtera.
Zidovi ovih kanala presvučeni su plemenitim metalima sa katalitičkim osobinama koji uz pomoć visoke temperature vrše spaljivanje zadržanih čestica čađi i tako ih pretvaraju u CO2 i druge manje štetna jedinjenja. Ovaj proces spaljivanja naziva se „regeneracija“.

Samočišćenje ili regeneracija DPF filtera

Proces samočišćenja DPF filtera ili Regeneracija na dizel automobilima obavlja se potpuno automatiozovano. Sistem je osmišljen tako da vozač nema nikakvu obavezu da bi se proces regeneracije uspešno odvijao.

Postupak  automatskog samočišćenja ili regeneracija je izuzetno važan za rad modernih dizel motora. Ukoliko je regeneracija filtera onemogućena doći će do začepljenja DPF filtera a  ignorisanje zapušenosti može dovesti do različitih kvarova.

DPF i komponente

Važno je znati – za obavljanje aktivnih regeneracija DPFa bitna je ispravnost ovih komponenti:

 • MAF i MAP senzori (MAP- senzor pritiska vazduha u usisnoj grani i MAF- senzor protoka vazduha na usisu)
 • EGR ventil ( Ventil za povrat izduvnih gasova iz izduvne u usisnu granu)
 • Senzor temperature izduvnih gasova
 • Senzor diferencijalnog pritiska
 • Termostat rashladnog sistema
 • Grejači motora
 • DPF filter
 • Količina goriva u rezervoaru (ne sme biti ispod 7,5l i pokazivač nivoa mora biti ispravan)

Vrste regeneracija DPFa, kako i kada se obavljaju?

Pasivna regeneracija DPFa

Ovo je najpoželjnija vrsta regeneracije (samočišćenja DPF filtera). Odvija se potuno automatski uglavnom pri vožnji na dužim relacijama. Tokom duže vožnje dolazi do zagrevanja motora koji ispušta vrele izduvne gasove povećavajući temperaturu saća DPF filtera. Zagrevanje DPFa na 600 C° aktivira katalitički sloj plemenitih metala unutar saća i na taj način se pokreće proces uništavanja čestica čađi (pasivna regeneracija) 

Ovim procesom čađ se pretvara u CO2 i druga manje štetna jedinjenja što je i osnovni razlog zašto automobili imaju DPF filter. Ovako se DPF oslobađa čađi koju je sakupio unutar kanala dok hemijski proces nije bio aktiviran. Ukoliko je DPF filter ispravan čestice čađi ne mogu proći kroz njegovo saće. One mogu sagoreti samo pri prethodno opisanom postupku. 

U situacijama kada se vožnja odvija na pretežno kratkim relacijama (10-15min) nije moguće postići potrebnu temperaturu kako bi se započeo proces pasvine regeneracije filtera. Ovo je glavni uzrok problema većine vozača dizelaša kada je u pitanju DPF ali nije nerešiv. 

Proizvođači aditiva koji prate razvoj auto industrije pronašli su adekvatno rešenje za ovu situaciju. Aditiv koji se sipa u gorivo, Tunap 184, iz našeg iskustva veoma je delotvoran u ovakvim slučajevima. Sipa se na svaki treći rezervoar pri čemu koiličina goriva ne sme biti ispod 10lit (najbolje 30-40lit). Ovaj aditiv deluje tako što pospešuje i ubrzava nastanak hemijske reakcije u saću DPFa već pri temperaturi od 450 C°

Kod nekih modela Peugeot i Citroen ovo je rešeno dodavaljem Eolys tečnosti. Sistem radi tako da pri svakom dosipanju goriva ECU prepozanje rast nivoa u rezervoaru i automatski sipa aditiv Eolys u naftu. Ukoliko vaš automobil ima ovaj sistem nema potrebe da se naknadno dodaje aditiv u gorivo. Samo treba voditi računa da imate dovoljan nivo Eolys tečnosti.

U praksi ovo znači da bi se pokrenula pasivna regeneracija ne morate ići u neplaniranu dužu vožnju već pri redovnoj gradskoj vožnji koja traje duže od 12min u filteru se pokreće proces oslobađanja od čađi.
Ovo vreme od 12min uzmite kao orijentaciju jer bitno je postizanje temperature u saću DPFa što je u letnjim uslovim mnogo lakše postići.

Aktivna regeneracija

Ako se posle dužeg perioda vožnje (obično 400 do 1.000km) ne stvaraju uslovi za pokretanje pasivne regeneracije ECU (motorni računar) će prepoznati povećan procenat zapušenosti DPF filtera. Kada se ispune uslovi ECU će pokrenuti aktivnu regeneraciju DPFa.

Aktivna regeneracija znači da ECU ubrizgava dodatnu količinu goriva koje nesagorelo dospeva u izduvne gasove. Ovim postupkom se brže postižu visoke temperature u saću DPFa i na taj način omogućava sagorevanje nagomilanih naslaga čađi u saću filtera.

Da bi se pokrenula aktivna regeneracija pored nivoa zapušenosti DPFa koji ECU očitava preko senzora diferencijalnog pritiska treba da su ispunjeni i ovi uslovi:

Napomena: Opisani su najznačajniji uslovi za pokretanje regeneracije koji važe kod većine proizvođača automobila.
Pored navedenih uslova mogu postojati i dodatni uslovi koji važe za određenu marku i model automobila.

U praksi aktivna regeneracija se pokreće prilikom duže vožnje kada motor postigne radnu temperaturu. Znakovi da vozilo „radi“ aktivnu regeneraciju su:

Napomena: Ukoliko primetite da je regeneracija u toku ne gasite vozilo. Vozite vozilo ili ostavite da radi u leru i dozvolite da se proces završi.

Važne činjenice u vezi automatskog procesa regeneracija DPFa

Statična ili servisna regeneracija

Pri začepljenju DPFa u procentu većem od 75% (ovaj procenat varira kod različitih proizvođača automobila) ECU ne može pokretati aktivnu regeneraciju. U tom slučaju potrebno je pokrenuti prinudnu servisnu regeneraciju. Ova regeneracija pokreće se preko auto dijagnostičkog uređaja.

Zašto se statična regeneracija pokreće isključivo u servisu?

Sistem regeneracije DPFa je osmišljen tako da se proces neće pokrenuti ukoliko postoji rizik da se oštete vitalni delovi automobila. Ukoliko začepljenje premaši određeni procenat rad motora se prebacuje u sigurnosni režim rada (safe mode) te je potrebno vozilo odvesti na servis.

Pre pokretanja statične regeneracije potrebno je detaljno pregledati sve komponente koji utiču na rad sistema obrade izduvnih gasova. Ukoliko se pronađu kvarovi potrebno ih je ukloniti pa potom dijagnostičkim uređajem pokrenuti regeneracuju DPF filtera.

Kako se pravilno radi servisna (statična) regeneracija DPFa?

 • Prvo se radi auto dijagnostika. Dijagnostičkim uređajem kontroliše se da li postoje zabeležene greške u motornom računaru. Ukoliko nema grešaka prelazi se na drugi korak. U slučaju da se detetktuju greške koje mogu uticati na pokretanje statične regeneracije potrebno ih je ukloniti tj popraviti kvarove.

   

 • Drugi korak je pregled opšteg stanja vozila. Procenjuje se stanje turbine, proverava nivo ulja u motoru i nivo goriva u rezervoaru. Potrebno je proveriti i kada su poslednju put rađeni mali i veliki servis.

  Zašto je bitno sve ovo proveriti? Proces prinudne statične regeneracije je izuzetno naporan za motor i druge bitne komponente automobila. Proces traje od 15-25minta a temperature izduvnih gasova dostižu i do 1200 C°. Ukoliko su motor i ključne komponente u lošem stanju tokom regeneracije može doći do njihovog otkaza i na taj način mogu nastati velike štete.

 • Ukoliko se proceni da je stanje automobila takvo da postoji rizik oštećenja motora usled prinudne regeneracije tada se preporučuje demontaža DPF filtera i njegovo mašinsko čišćenje.

 • Kada su svi uslovi ispunjeni serviser dijagnostičkim uređajem pokreće regeneraciju. Pokrenuta regeneracija odvija se automatski. U toku procesa majstor na dijagnostičkom uređaju prati bitne parametre. Kada je proces završen vozilom se ide u probnu vožnju. Na kraju se još jednom radi dijagnostika motornog računara i proverava da li ima zabeleženih grešaka.

Upotreba aditivi za čišćenje DPFa pri prinudno pokrenutoj regeneraciji?

Prinudno pokrenuta regeneracija će smanjiti procenat zapušenosti u saću DPF filtera. Ubrizgavanjem specijalnih aditiva u saće DPFa pre pokretanja regeneracije obezbeđujemo da proces čišćenja bude mnogo efikasiji. Uz upotrebu aditiva namenjenih za profesionalno čišćenje DPFa pri procesu regeneracije nivo čađi i pepela u filteru će biti daleko niži a u većni slučajeva čistoća filtera odgovarće novom. 

Proces statične regeneracije je izuzetno zahtevan za motor vozila. Kvalitetni aditivi svojim svojstvima utiču na naslage čađi i tako potpomažu efikasnost regeneracije. Osim efikasnijeg čišćenja upotrebom aditiva smanjuje se temperatura i vreme trajanja servisne regeneracije i na taj način umanjuju štetni uticaji na motor automobila. Više o čišćenju DPFa Tunap aditivima možete pročitati ovde.

Zašto se DPF filter zapušava?

Ovo su najčešći razlozi začepljenja DPFa:

 • Kvar na nekoj od komponenti koje utiču na rad sistema za obradu izduvnih gasova (MAF i MAP senzori, EGR ventil, Senzor temperature izduvnih gasova, Senzor diferencijalnog pritiska, Termostat rashladnog sistema i Grejači motora)
 • Neispravne dizne. Nepravilan rad dizni formira loš kvalitet smeše goriva i vazduha. Efikasnost sagorevanja ovakve smeša je niska što dovodi do povećanja čestica čađi u izduvnim gasovima. 
 • Kvar na turbini. Loš zaptivač na osovini turbine dozvoljava curenje motornog ulja direktno u izduvni sistem. 
 • Neodgovarajuće motorno ulje. 
 • Vožnja na pretežno kratim relacijama. 
 • Starost DPF filtera (pređena velika kilometraža).

Kako da DPF ostane čist?

U idealnim uslovima eksploatacije DPF filter bi trebalo da traje koliko i dizel motor tj do kraja upotrebe vozila. Iz svega zaključujemo da ispravnost sistema ubrizgavanja goriva, usisa vazduha i sagorevanja smeše kao i kvalitet redovnog servisiranja bitno utiču na kvalitet izduvnih gasova. Ako motor tokom rada emituje izduvne gasove u granicama propisanih normi sistem DPFa će dugo funkcionisati bez ikakvih problema. Prosto rečeno ukoliko motor i ove sisteme održavamo u ispravnom stanju omogućićemo samočišćenje DPFa uglavnom tokom pasivnih regeneracija. 

Ovo su konkretne preporuke kako da produžite radni vek DPFa i dizel motora

 • Redovan i kvalitetan mali servis. Mali servis podrazumeva zamenu motornog ulja i filtera ulja, vazduha, goriva i kabine. Izaberite motorno ulje u kvalitetu koje propisuje proizvođač automobila. Filter ulja menjajte pri svakoj zameni ulja.
  U procesu rada motora ulje podmazuje pokretne delove motora. Prilikom sagorevanja goriva u komorama motora u isto vreme dolazi do spaljivanja veoma malih količina motornog ulja. Ukoliko je ulje neodgovarajuće njegovo sagorevanje stvara pepeo. Ove male količine pepela vremenom blokiraju DPF filter a NIJE ih moguće izbaciti tokom regeneracije. Pepeo nataložen u saću DPFa se veoma teško uklanja ali i ovaj problem je moguće rešiti posebnom tehnologijom mašinskog čišćenja DPF filtera. Naša preporuka je da obavezno koristite motorno ulje sa oznakom DPF friendly (low ash) klasifikacije ACEA C1, C2, C3 i C4 ili API SN.Nemojte štedeti na kvalitetu ulja i filtera i produžićete radni vek motora bar dva puta.
 • Redovno sipajte gorivo. Vožnja na rezervi onemogućava rad regeneracija, troši se gorivo sa dna rezervoara što dovodi do prljanja filtera goriva i habanja dizni.
 • Koristite gorivo proverenog kvaliteta kupljeno isključivo na benziskim stanicama. Gorivo iz priručnih rezervoara (buradi, kanistera i slično) može sadržati razne štetne materije.
 • Održavanje sistema ubrizgavanja goriva. Preporučujem korišćenje aditiva Tunap 989 za čišćenje dizni i sistema ubrizgavanja goriva na svakih 40.000km. Ovaj aditiv oslobađe dizne depozita koji se vremenom talože i tako smanjuje potrošnju goriva. Pravilan rad dizni stvara kvalitetnu smešu goriva i vazduha koja odlično sagoreva pa se emisija izduvnih gasova vraća na očekivani nivo.
 • Ukoliko se pretežno vozite na kratkim relacijama povremeno (na svaki treći rezervoar) sipajte aditiv koji omogućuje brže i olakšano samočišćenje (pasivna regeneracija) DPFa. Ovo osim što oslobađa saće DPFa od čađi u isto vreme štiti motor od čestih aktivnih regeneracija.
 • Check engine lampica. Upaljena check engine lampica znak je da treba uraditi auto dijagnostiku motornog računara. Često je u pitanju manji kvar koji ako se blagovremeno otkloni sprečava ozbiljnije (skupe) popravke. Primer, na vreme dijagnostikovan i otklonjen kvar na senzoru diferencijalnog pritiska sprečiće začepljenje DPFa i nagomilavanje čađi u izduvnoj grani. Dugotrajna vožnja u ovakvim uslovima dovodi do povećanja temperature i pritiska izduvnih gasova što loše utiče na rad turbine. Visok pritisak negativno utiče na 4taktni rad motora što dovodi do povećane potrošnje goriva i ubrzanog habanja pokretnih delova u motoru.  Cena dijagnostike i otklanjanja kvara ovog senzoru iznosi od 4.000,00 do 8.000,00 dinara.
 • Jednom godišnje uraditi kontrolu stanja vozila auto dijagnostikom. Motorni računar često ima zabeležene greške koje mogu ukazati na neku nepravilnost u radu ili manji kvar.
 • Ukoliko kupujete polovan automobil dobra opcija su oni sa kompletnom istorijom održavanja i manjom kilometražom. Angažujte iskusnog (i dobronamernog) automehaničara da izvrši pregled stanja automobila. U našem servisu svakodnevno se susrećemo sa vlasnicima koji su skoro kupili automobil. Često je stanje ovih automobila takvo da uz svu našu dobru volju i spremnost vlasnika da plati popravke gotovo nemoguće automobil dovesti u stanje „pali i vozi“. Takvi automobili su „pripremljeni“ za prodaju neopreznom kupcu koji će poverovati u slatkorečivost preprodavca.

Održavanje DPF sistema – prozvodi i usluge koje nudimo

Usluga dijagnostike i otklanjanja kvarova na sistemu za obradu izduvnih gasova

U fokusu ove usuge je precizno dijagnostikovanje uzroka zaprljanosti DPF filtera.

 Dijagnostikujemo kvarove, vršimo zamenu, reparaciju ili čišćenje  komponenti sistema kao što su Senzor diferencijalnog pritiska, Senzor temperature izduvnih gasova, MAF i MAP senzor, EGR ventil, delovi usisa…  

Cene delova i usluge popravke zavise od marke i tipa automobila ali u većini slučajeva komponente je dovoljno dobro očisititi da bi ponovo radile ispravno.

Očistite vaš DPF uz pomoć servisne regeneracije i aditiva

Naša usluga čišćenja DPF filtera pokretanjem regeneracije uz upotebu aditiva obuhvata sve što je potrebno za čišćenje vašeg sistema za obradu izduvnih gasova. Prvo vršimo detaljan pregled celog sistema kako bi smo otkrili moguće kvarove i uzroke problema. Uz pomoć aditiva renomiranih proizvođača Tunap, Wurth, Mannol ili Wynns pokrećemo servisnu regeneraciju koja će vašem vozilu vratiti optimalne performanse. 

Pažljivo pristupamo svakom vozilu kako bi obezbedili efikasno čišćenje. Nakon postupka, ponovo vršimo autodijagnostiku i probnu vožnju kako bi se uverili u kvalitet čišćenja. 

Cena ove usluge u našem servisu počinje  od 7.500,00 do 17.600,00 dinara. 

Za više informacija o ovoj usluzi posetite našu stranicu (ovde link)

Usluga mašinskog čišćenja DPFa

Kada se susretnemo sa situacijom da vaš DPF filter nije moguće očistiti statičnom regeneracijom uz adititve (čišćenje DPFa bez demontaže), preporučujemo efikasno mašinsko čišćenje.

Postoji nekoliko načina mašinskog čišćenja DPF filtera, svaka sa svojim prednostima, i pravilna primena zavisi od vrste materijala koji su doveli do zapušenja. Naši majstori će pažljivo uraditi dijagnostiku sistema kako bi vam preporučili najefikasniji način čišćenja za vaš DPF filter.

Cena mašinskog čišćenja kod nas počinje od 8.900,00 dinara. Takođe nudimo i uslugu demontaže i vraćanja filtera na vozilo uz softversku adaptaciju. Na taj način, motorni računar na vašem vozilu će biti ažuriran sa informacijama da je DPF filter zamenjen novim, čime ćemo osigurati njegovo dobro funkcionisanje tokom vožnje. Više o ovoj usluzi možete pročitati ovde.

Reparacija DPF filtera zamenom saća - sigurno rešenje

Ponekad se susrećemo sa situacijom da je DPF filter oštećen te ga nije moguće očistiti niti jednom metodom. Ovo se obično dešava kada je saće filtera puklo, naprslo, istopljeno, ili na drugi način  fizičko oštećeno kao rezultat nestručnog pranja i tretmana jakim kiselinama i slično. U ovakvim slučajevima, nabavka novog DPFa ili reparacija zamenom saća filtera postaju jedina opcija.

Magnum servis je specijalizovan za reparaciju DPFa zamenom substrata (saća). Naša ponuda uključuje širok asortiman različitih dimenzija saća, kako bi se prilagodili različitim tipovima vozila. Za proces reparacije koristimo visokokvaltetne substrate od silicijum-karbida koji se koriste i u originalnim DPF filterima. Nakon izvedene reparacije vaš stari DPF filter biće jednako kvalitetan kao novi.

 Cena reparacije DPFa zamenom saća iznosi od 19.500,00 do 53.500,00 dinara. Usluga demontaže i ponovne montaže filtera na vaše vozilo, uz softversku adaptaciju (auto dijagnostikom ćemo zabeležiti zamenu novog DPF filtera) dodatno košta od 3.000,00 do 9.500,00 dinara. Više o ovoj usluzi možete pročitati ovde.

Nabavite i Instalirajte Novi DPF Filter - Kompletno Rešenje Na Jednom Mestu

U slučajevima kada je DPF oštećen da ga nije omguće očisitit ili reparirati zamenom saća (nemamo u ponudi odgovarajuće saće za vaš filter) ili kada se zahtevaju potpuno nove komponente nudimo vam opciju nabavke i ugradnje novog DPF filtera. Bez obzira na marku i model vašeg automobila kod nas možete naći odgovarajući DPF filter koji će potpuno odgovarati vašem vozilu.

DPF filteri se proizvodi od različitih materijala, ali ističu se 2 glavne opcije: kordijerit (prepoznatljiv po beloj boji saća) i visokokvalitetan silicijum-karbid (saće u sivoj boji). Preporučujemo da odaberete DPF napravljen od silicijum-karbida, kao dugotrajniju i efikasniju opciju za vaše vozilo.

Cena novih DPF filtera varira u zavisnosti od  modela vozila i tipa filtera. Iako su filteri od silicijum-karbida nešto skuplji, njihova trajnost i performanse opravdavaju investiciju. 

Stojimo vam na raspolaganju kako bi smo vam pomogli da odaberete pravi DPF filter za vaše vozilo i uradimo profesionalnu instalaciju. Slobodno nas kontaktirajte kako bi smo vam pružili sve potrebne informacije i usluge nabavke i ugradnje novog DPF filtera.

Najčešća pitanja i odgovori

Trenutna situacija na tržištu popravke i održavanja automobila nikako nije povoljna za prosečnog vlasnika vozila. Usled porasta broja vozila sa jedne strane i nedostatka kvalifikovanih majstora sa druge strane dovelo je do toga da su usluge servisa automobila skupe a popravka i održavanje nekvalitetno. Što je još gore vlasnici automobila su izloženi raznim prevarama.

 Već punih 12 godina bavimo se specijalizovanim servisom za popravku izduvnih sistema na putničkim automobilima i kombi vozilima. U toku ovog perioda videli smo mnogo situacija gde je vlasnik vozila bio obmanut ponudom u nekom auto servisu. Ovo podrazumeva da je naplaćen posao koji nije urađen ili je urađen veoma loše. U zadnjih 2-3 godine dolazi do učestale pojave ovih problema. Pored neodrađenog posla i loše popravke vlasnici vozila se suočavaju i sa krađom skupih delova sa svog automobila – konkretno katalizatora i DPFa.

Originalni katalizator i DPF zbog skupih plemenitih materijala koje sadrže u svom saću imaju visoku vrednost na tržitu sekundarnih sirovina. Nepošteni “majstori” ubeđuju kupca da je na njihovom vozilu došlo do kvara katalizatora, da je zapušen, da će njihovom automobilu biti mnogo bolje ako to “čudo” izbace napolje, posle toga će auto da “prodiše”, manje će trošiti gorivo i slično. Cela priča se svodi na to “to je fabrika izmislila da uzme pare, to treba izbaciti i ugasiti softverski i sve će bolje raditi”. Postoje situacije gde je vlasnik dovezao vozilo u servis zbog sasvim drugog kvara a posle se ustanovilo da mu je izvađen potpuno ispravan katalizator. 

Ovakvih situacija je baš puno pa sve vlasnike vozila molimo da budu oprezni prilikom prihvatanja ovakvih ponuda. Ako se vodimo logikom da se na razvoju jednog automobilskog motora radi godinama u čemu učestvuju stotine različitih inženjera onda je teško poverovati da priučeni majstori znaju bolje. Na motoru automobila nema “viška” delova. Svaki deo je ugrađen sa razlogom i njegovo uklanjanje prouzrokuje trajne posledice. Obično se ne radi samo o jednom delu. Radi se o više sistemima koji uključuju veliki broj senzora, radnih sklopova i modula koji opet daju uslove i utiču na rad drugih sistema. Automobil se vozi i održava. Ne postoji višak delova koji mu smeta da bi bolje radio.

Imajući ovo u vidu činimo sve da se našim radom razlikujemo od ovakvih “majstora”. Mi ne otkupljujemo stare katalizatore i DPF. Ukoliko se zbog kvara menja katalizator ili  DPF mi posle ugradnje novog zamenskog stare vraćamo kupcu. Razvili smo čitav niz procedura u našem servisu kako ne bi došlo do sumnje da smo kupcu uklonili (ukrali) katalizator ili DPF sa vozila. Vozilo pregledamo i dajemo ponudu za popravku u prisustvu kupca. Ukoliko je nešto sumnjivo sve prvo slikamo i šaljemo slike kupcu pa uz njegovo odobrenje nastavljamo posao dalje.

U svakom slučaju svim našim kupcima možemo garantovati sledeće:

 • U vašem prisustvu daćemo vam ponudu za popravku ili zamenu delova izduvnog sistema i sistema za obradu izduvnih gasova
 • Ukoliko vozilo ne možemo popraviti sigurno vam ga nećemo još više pokvariti – ništa ne uklanjamo
 • Sve delove koje zamenim čuvamo i predajemo vlasniku vozila a posebno katalizator i DPF jer oni imaju visoku vrednost
 • Za sve prodate delove i pružene usluge dajemo račun i pišemo garantni list

Odloženo plaćanje do 300 dana!

Popravite auspuh, DPF ili katalizator danas, a platite čekovima na odloženo do 300 dana.

Zakažite pregled