Fleksibilne cevi

Kupovina i zamena fleksibilne cevi je relativno jeftina popravka pa ipak mnogi vozači voze automobile zanemarujući ovaj problem. Ukoliko se blagovremeno ne zameni neispravna fleksibilna cevi može prouzrokovati skupe kvarove ostalih delova izduvnog sistema.
Na prvom mestu može dovesti do oštećenja jezgra katalizatora ili DPF filtera.

Fleksibilna cev

Šta je fleksibilna cev i kako radi?

Fleksibila (pancir) cev je veoma važna komponenta izduvnog sistema automobila sa benziskim i dizel motorima. Osnovna funkcija flesibilne cevi je smanjenje prenosa vibracija sa motora na izduvni sistem automobila. Svojom elastičnošću fleksibilna cev smanjuje habanje veoma skupih delova izduvnog sistema i motora – na prvom mestu katalizatora i DPFa.

Koji su najčešći simptomi kada je fleksibilna cev neispravna?

Povećana buka na izduvnom sistemu

Neprijatan miris izduvnih gasova u kabini automobila

Pucanje prvog spoljašnjeg sloja čelične mreže na fleksibilnoj cevi

Vrste fleksibilnih cevi

Na oko po spoljnom izgledu sve fleksibilne cevi su veoma slične. Kvalitetne fleksibilne cevi napravljene su od visoko kvalitetnog nerđajućeg čelika što njihov rad čini efikasnim i dugotrajnim. Po konstrukciji i načinu primene razlikuji se dve vrste fleksibilnih cevi:

Fleksibilne cevi sa 3 sloja nerđajućeg materijala i to pletene mreža / harmonika cev / pletena mreža. Ove fleksibilne cevi upotrebljavaju se kod starijih automobila obično sa benzinskim motorima gde su uslovi rada manje zahtevni u odnosu na dizel motore. Ova vrsta fleksibilnih cevi podnosi radnu temperaturu do 600 C° pa je njeno mesto na izduvnom sistemu obično više udaljeno od motora i visoke temperature.

Fleksibilna cev 3 sloja

Interlock fleksibilne cevi sa 3 sloja nerđajućeg materijala i to spolja pletena mreža / u sredini harmonika cev / unutra spiralna fleksibilna cev. Interlock cev zbog svoje specifične konstrukcije i kvaliteta čelika od kog je izrađena može da podnese teže uslove eksploatacije tj bolje podnosi vibracije i visoke temperature. Upotrebljava se na automobilima sa dizel motorima novije generacije koji imaji ugrađen DPF. Ovi motori pri regenereciji DPF filtera postižu izuzetno visoke temterature na izduvnom sistemu pa interlock fleksibilna cev podnosi radnu temperaturu i do 800C°.

Fleksibilne cevi najčešći kvarovi

Najčešći kvarovi fleksibilne cevi

Popuštanjem slojeva fleksibilne cevi dolazi do gubitka njene funkcije na izduvnom sistemu. Najčešći uzroci stradanja fleksibilne cevi su:

  • Zamor materijala
  • Povećane vibracije na izduvnom sistemu usled kvara drugih delova motora ili izduvnog sistema.
Fleksibilnu cev nije moguće popravljati pa je jedina moguća opcija za otklanjanje kvara njena ugradnja nove cevi.

Nekoliko važnih saveta ukoliko je Vašem automobilu potrebna zamena fleksibilne cevi

Izaberite odogvarajuću fleksibilnu cev. Od posebne je važnosti da tip i dimenzije fleksibilne cevi budu odgovarajuće za vaš model automobila. Ne prihvatajte zamenu za malo veću ili malo manju samo zato što prodavac nema odgovarajuću fleksibilnu cev na stanju.

Izaberite kvalitetnu fleksibilnu cev. Pored odgovarajućeg tipa i dimenzija fleksibilne cevi na njenu dugotrajnost najviše utiču kvalitet materijala i načina izrade.

Ugradnju fleksibilne cevi poverite stručnjaku. U našem servisu često se susrećemo sa veoma loše ugrađenim fleksibilnim cevima. Čak i veoma kvalitetna fleksibilna cev ukoliko nije ugrađena profesionalno neće dugo trajati i vršiti svoju osnovnu funkciju, a to je zaštita skupih delova motora i izduvnog sistema.

Koliko košta zamena fleksibilne cevi?

  • Troslojne fleksibilne cevi konstrukcije – pletene mreža / harmonika cev / pletena mreža koštaju od 1.320,00 do 3.050,00 dinara.
  • Interlock fleksibilne cevi sa konstrukcijom pletena mreža / harmonika cev / spiralna fleksibilna cev koštaju od 1.540,00 do 3.960,00 dinara.

Cena zamene fleksibilne cevi kreće se od 2.000,00 do 5.800,00 dinara. Cena zamene najviše zavisi od količine vremena potrebnog za njenu ugradnju. Na novijim automobilima fleksibilne cevi su smeštene na nepristupačnom mestu veoma blizu motora pa je vreme potrebno za zamenu dosta duže.

Najčešća pitanja i odgovori

Za svaki prodati i ugrađenu fleksibilnu cev našim kupcima uz račun izdajemo i pisanu garanciju. Garancija važi 25 meseci a uslovi garancije su navedeni u garantnom list.

Zavisno od vrste automobila i gde je smeštena fleksibilna cev na  izduvnom sistemu vaš automobil u servisu zadržava se od 60 minuta do 4 sata.

Zakažite pregled